תנאי שימוש

מבוא ומידע הנוגע לחברה

מסמך זה מכיל את תנאי השימוש והתנאים המשפטיים המגדירים את הכניסה, הניווט, והשימוש באתר אי.בי.אי סושימי הנמצא בבעלותה הבלעדית של IBI LION Socimi S.A (IBI-Lion), המצוי בכותבת אינטרנט https://www.ibi-lion.com.

שמה המלא של חברת אי.בי.אי ליאון הוא IBI-Lion SOCIMI S.A (אי.בי.אי. ליאון סושימי אס.א), משרדי החברה רשומים בוולזקז 17 קומה 5 28001 מדריד, ספרד ומספרה הוא (CIF) A-42762955.

ניתן ליצור קשר עם החברה בצורה ישירה ואפקטיבית בכל נושא טכני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: info@ibi-lion.com

מטרות

 1. אתר האינטרנט סופק על ידי אי.בי.אי ליאון כדי לאפשר לאנשים המעוניינים בכך לגשת בצורה מאובטחת, דרך האינטרנט, לתכנים המופיעים באתר הנ"ל.
 2. הגישה לאתר, הניווט בו והשימוש בו כרוכים ומרמזים על הסכמה של המשתמש להודעה משפטית זו ולתנאי השימוש שלה.
 3. בהקשר זה, משתמש הכוונה לאדם אשר ניגש, מנווט, משתמש או משתתף בשירותים ובפעילויות החינמיות או בתשלום המבוצעות באתר.
 4. מטרת הודעה משפטית זו היא להסדיר את הגישה לאתר, הניווט בו והשימוש בו. עם זאת, אי.בי.אי ליאון עשויה לקבוע תנאים ספציפיים, מעבר להודעה משפטית זו, המסדירים את השימוש, ההזמנה ו/או התקשרות במוצרים או שירותים ספציפיים המוצעים למשתמשים דרך האתר

גישה

 1. גישתו של המשתמש לאתר היא ללא תשלום.
 2. עם זאת, כאשר שירותים ו/או תכנים המוצעים על ידי אי.בי.אי ליאון או צדדים שלישיים ניתנים באמצעות האתר, והשירותים ו/או התכנים הללו כפופים להזמנה ו/או התקשרות מוקדמת ולתשלום סכום כסף, אלו יהיו בכפוף לתנאים הספציפיים הרלוונטיים. תנאים ספציפיים אלה יהיו זמינים למשתמש מראש, ויהיו ברורים ונגישים בקלות.
 3. גישה לאתר האינטרנט על ידי קטינים אסורה אלא אם כן יש להם אישור מפורש מראש מהוריהם, האפוטרופוסים או נציגיהם החוקיים, אשר ייחשבו כאחראים למעשים שמבצעים קטינים בטיפולם, בהתאם לדין הקיים. בכל מקרה, יש להניח כי קטינים הנכנסים לאתר עושים זאת באישור מפורש מראש מהוריהם, האפוטרופוסים או נציגיהם החוקיים.
 4. גישה לאתר וניווט בו אינם מצריכים רישום כלשהו. עם זאת, במידה והמשתמש מבקש מידע באמצעות האתר, יש לעשות זאת לאחר רישום ב"טופס יצירת קשר" באתר זה, בו המשתמש יזין את שמו המלא, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני וההודעה.
 5. זכויות קניין רוחני ותעשייתי
 6. אי.בי.אי ליאון מחזיקה או קיבלה את הרישיון הרלוונטי לזכויות השימוש בקניין הרוחני והתעשייתי של האתר, וכן זכויות קניין רוחני ותעשייתי לתכנים, לשירותים ולמוצרים הזמינים דרך האתר.
 7. הגישה והניווט של המשתמש לאתר או רכישתו של המשתמש ממוצרי אי.בי.אי ליאון המוצעים באתר לא ייחשבו בשום מקרה כויתור, העברה, מתן רישיון או הקצאה מלאה או חלקית של זכויות אלה.
 8. לכן,המחיקה,ההתחמקות אוהמניפולציה של הדברים הבאים אסורים: הודעת זכויות היוצרים; כל מידע אחר המזהה את הזכויות של אי.בי.אי ליאון או הבעלות שלה על התוכן והמוצרים; התקני הגנה טכניים; טביעות אצבע דיגיטליות; סימני מים; או כל מידע ו/או מנגנוני זיהוי שעשויים להיכלל באמור לעיל.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי שמורות. באופן ספציפי, אסור לשנות, להעתיק, לעשות שימוש חוזר, לנצל, לשכפל, לשנות, לתקשר בפומבי, לפרסם בפעם השנייה או לאחר מכן, העלאת קבצים של, שליחה בדואר, שידור, שימוש, עיבוד או הפצה בכל דרך חלק מהתוכן והמוצרים הכלולים באתר למטרות ציבוריות או עסקיות, ללא אישור מפורש בכתב מאי.בי.אי ליאון או, אם רלוונטי, מבעל הזכויות הרלוונטיות.

שימוש באתר

 1. המשתמש מסכים להשתמש באתר, בתכנים ובשירותים בהתאם לחוק, תנאי שימוש אלה, נורמות חברתיות של התנהגות נאותה וביטחון הציבור. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשתמש באתר או בשירותים הניתנים באמצעותו למטרות או עם השפעות שאינן חוקיות או מנוגדות לתנאי שימוש אלה; הפוגעים באינטרסים או בזכויות של צדדים שלישיים; העלולים בכל דרך לפגוע, להשבית או לפגוע באתר או בשירותיו; או שעלול למנוע את ההנאה הרגילה של משתמשים אחרים מהאתר. יתרה מכך, המשתמש מסכים במפורש לא להרוס, לשנות, להשבית, או בכל דרך אחרת לפגוע בנתונים, בתוכניות, או במסמכים אלקטרוניים וחומרים אחרים באתר אי.בי.אי ליאון.

  המשתמש מסכים שלא לחסום את הגישה של משתמשים אחרים לשירות באמצעות שימוש המוני במשאבי המחשב שנפרסו על ידי אי.בי.אי ליאון כדי לספק את השירות, או לבצע כל פעולה הפוגעת, מפריעה או גורמת לשגיאות במערכות אלו. המשתמש מסכים לא להציג תוכניות, וירוסים, פקודות מאקרו, יישומונים, פקדי ActiveX, או כל התקן לוגי אחר או רצף תווים שעלולים לגרום או שיכולים לגרום לכל סוג של הפרעה למערכות המחשב של אי.בי.אי ליאון או של צדדים שלישיים.

 2. הגישה לאתר, הניווט בו והשימוש בו הם באחריות המשתמש. לפיכך, המשתמש מסכים לציית בשקידה ובנאמנות לכל הנחיות נוספות שניתנו על ידי אי.בי.אי ליאון או על ידי גורמים מוסמכים של אי.בי.אי ליאון בנוגע לשימוש באתר, בתכניו ובמוצריו.
 3. התוכן הכלול באתר מסופק לאנשים הגולשים באתר; לאנשים המבקשים מידע באמצעות טופס צור קשר; ולאנשים המעוניינים בתכנים ובמוצרים המוצעים על ידי אי.בי.אי ליאון. כל שימוש מסחרי בלתי מורשה בתוכן אסור ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאת אי.בי.אי ליאון.

  לפיכך, המשתמש מסכים להשתמש בתכנים באופן חרוץ, נכון וחוקי. בפרט, המשתמש מסכים להימנע מ:

  1. שימוש בתוכן למטרות או עם השפעות המנוגדות לחוק, למוסר, לנורמות חברתיות מקובלות או לביטחון הציבור.
  2. שכפול, העתקה, הפצה, מתן גישה לציבור באמצעות כל צורה של תקשורת ציבורית, שינוי או שינוי התוכן, אלא אם הפעולה מותרת על פי חוק או ניתנה הרשאה מבעל הזכויות הרלוונטיות.
  3. שימוש בתכנים ובפרט במידע מכל סוג שהושג באמצעות האתר או השירותים על מנת: לשלוח פרסום; לשלוח הודעות למטרות מכירה ישירה או כל סוג אחר של מטרות מסחריות; לשלוח הודעות לא רצויות למספר אנשים ללא התחשבות במטרת ההודעה; או למכור או לחשוף מידע זה בכל דרך שהיא.
  4. אם ידוע למשתמש על קיומו של כל תוכן או תוכן בלתי חוקיים או בלתי חוקיים העלולים לרמוז על הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או תעשייתי, המשתמש יודיע מיידית ל-IBI-Lion על מנת שיוכל להמשיך לנקוט באמצעים המתאימים .

רישיון לתקשורת

 1. במקרה שהמשתמש ישלח מידע מכל סוג שהוא לאי.בי.איי ליאון באמצעות האתר, בערוצים הניתנים באתר לשם כך, המשתמש מצהיר, מתחייב ומקבל את הדברים הבאים: שיש לו או לו את הזכות לעשות זאת באופן חופשי; שהמידע אינו מפר זכויות קניין רוחני, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד שלישי; שהמידע אינו סודי; וכי המידע אינו מזיק לצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מאשר כי הוא או היא לוקחים על עצמו אחריות וימנע מפגיעה באי.בי.אי ליאון עבור כל תקשורת הנמסרת באופן אישי על ידי המשתמש או מטעמו. אחריות בלתי מוגבלת זו תכסה את הדיוק, החוקיות, המקוריות והבעלות של הודעות אלו.

אחריות וערבויות

 1. אי.בי.אי ליאון אינה ערבה ואינה אחראית ל: (א) המשכיות תוכן האתר; (ב) היעדר שגיאות בתוכן או במוצרים; (ג) היעדר וירוסים ו/או אלמנטים מזיקים אחרים באתר או בשרת המעביר אותם; (ד) חוסר הפגיעות של האתר ו/או חוסר החדירה של אמצעי האבטחה המיושמים בו; (ה) כל חוסר שימושיות או ביצועים של התוכן והמוצרים באתר; (ו) כל נזק או אובדן שייגרמו, לעצמו או לצד שלישי, על ידי כל אדם המפר את התנאים, הכללים וההנחיות שנקבעו על ידי אי.בי.אי ליאון באתר או המפר את מערכות האבטחה של האתר.

  עם זאת, אי.בי.אי ליאון מצהירה כי נקטה בכל האמצעים הנדרשים, במגבלות יכולותיה ומצב הטכנולוגיה הנוכחי, על מנת להבטיח את פעולת האתר ולהימנע מקיומם והעברה של וירוסים ומרכיבים אחרים המזיקים למשתמשים.

 2. כאשר צדדים שלישיים מפרסמים את שירותיהם או מוצריהם באתר, אי.בי.אי ליאון לא תישא באחריות להלן: דיוק המידע שמסר הספק לגבי שירותים או מוצרים אלה; טיפול ואספקת הזמנות למשתמשים; כל היתר מינהלי שהספק יידרש לקבל על מנת לספק את שירותיו; הפרת הספק של זכויות צדדים שלישיים; ובכלל, כל התחייבות או ערבות שמשתמשים עשויים להיות זכאים לקבל מהספק.

קישורים

 1. קישורים לאתרים אחרים

  אם המשתמש ימצא קישורים לאתרים אחרים דרך כפתורים שונים, קישורים, באנרים וכו' דרך האתר, אלה ינוהלו על ידי צדדים שלישיים. לאי.בי.אי ליאון אין את היכולת או האמצעים האנושיים או הטכניים להכיר, לפקח או לאשר את כל המידע, התוכן, המוצרים או השירותים הניתנים על ידי אתרים אחרים שאליהם עשויים להיות קישורים באתר.

  לפיכך, אי.בי.אי ליאון אינה יכולה לקבל כל אחריות לכל היבט הקשור לאתר שאליו ניתן להכניס קישור באתר. זה כולל במפורש, בין היתר, את הדברים הבאים: תפעול האתר, הגישה, הנתונים, המידע והקבצים של האתר; האיכות והאמינות של מוצריה ושירותיה; קישורים משלו; ו/או כל תוכנו, באופן כללי.

  בהקשר זה, אם יש למשתמשים ידיעה ממשית על אי החוקיות של פעילויות המבוצעות באמצעות אתרי צד שלישי אלו, המשתמשים יודיעו על כך מיד לאי.בי.אי ליאון על מנת שניתן יהיה להסיר את הקישור לאתר.

  הצבתו של כל סוג של קישור מהאתר לאתר אחר אינו מעיד על קשר כלשהו, ​​שיתוף פעולה או תלות בין אי.בי.אי ליאון לבין האחראי על האתר החיצוני.

 2. קישורים לאתר באתרים אחרים

  אם משתמש, ישות או אתר אינטרנט מעוניינים להציב כל סוג של קישור לאתר, עליו לעמוד בדרישות הבאות:

  ניתן להפנות את הקישור לדף הבית של האתר בלבד, אלא אם קיבל אישור מפורש בכתב מאת אי.בי.אי ליאון.

  הקישור חייב להיות מוחלט ומלא. כלומר עליו להוביל את המשתמש, בלחיצה אחת, לכתובת האתר של האתר, ועליו להוביל לדף הבית המלא של האתר. אלא אם קיבל אישור מפורש בכתב מאת אי.בי.אי ליאון, האתר המציב את הקישור אינו רשאי בשום מקרה לשכפל את האתר בשום צורה, לכלול אותו כחלק מאתר האינטרנט שלו או בתוך אחת מה"מסגרות" שלו, או ליצור "דפדפן" בכל צורה שהיא. של דפי האתר.

  האתר המציב את הקישור אינו רשאי להצהיר בשום צורה כי אי.בי.אי ליאון אישרה את הקישור, אלא אם כן אי.בי.אי ליאון עשתה זאת במפורש ובכתב. אם הגורם המציב את הקישור מאתר האינטרנט שלו לאתר מעוניין לכלול כהלכה באתר האינטרנט שלו את המותג של אי.בי.אי ליאון, שם החברה, שם המסחר, שלט, לוגו, סיסמה או כל סוג אחר של רכיב המזהה את אי.בי.אי ליאון ו/או את האתר יקבל אישור מראש, מפורש, בכתב.

  אי.בי.אי ליאון אינה מאשרת הצבת קישור לאתר מאתרים המכילים חומרים, מידע או תכנים שאינם חוקיים, בלתי חוקיים, משפילים, מגונים, ובכלל, המנוגדים למוסר, לביטחון הציבור או לחברתיים מקובלים. נורמות.

  לאי.הי.אי ליאון אין את היכולת או האמצעים האנושיים או הטכניים להכיר, לפקח או לאשר את כל המידע, התוכן, המוצרים או השירותים הניתנים על ידי אתרים אחרים שעשויים לכלול קישורים לאתר. אי.בי.אי ליאון אינה נושאת באחריות לכל היבט הקשור לאתר המציב קישור לאתר. זה כולל במפורש, בין היתר, את הדברים הבאים: תפעול האתר, הגישה, הנתונים, המידע והקבצים של האתר; האיכות והאמינות של מוצריה ושירותיה; קישורים משלו; ו/או כל תוכנו, באופן כללי.

תנאים ושינויים

 1. אי.בי.אי ליאון רשאית לשנות תנאים והגבלות אלה, כולם או חלקם, על ידי פרסום כל שינוי באותו האופן שבו מתפרסמת הודעה משפטית זו, או שימוש בכל סוג של תקשורת המופנית למשתמשים.
 2. התקופה של הודעה משפטית זו זהה, לפיכך, לתקופה שבה היא גלויה, עד שתתוקן באופן מלא או חלקי, אז תיכנס לתוקף ההודעה המשפטית המתוקנת.
 3. ללא קשר להוראות התנאים הספציפיים, אי.בי.אי ליאון רשאית להפסיק או להשעות את הגישה לתוכן האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת; המשתמש אינו רשאי לתבוע כל נזק אם זה יקרה. לאחר הסיום האמור לעיל, איסור השימוש בתכנים המפורטים לעיל יישארו בתוקף.

תנאים כללים

 1. כותרות הסעיפים הן אינפורמטיביות בלבד, ולא ישפיעו, יסיימו או ירחיב את פרשנות ההודעה המשפטית.
 2. במקרה של סתירה כלשהי בין הוראות הודעה משפטית זו לבין התנאים הספציפיים עבור כל שירות ספציפי, הוראותיו של האחרון יגברו.
 3. במקרה שהוראה או הוראות כלשהן של הודעה משפטית זו ייחשבו בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, כולן או חלקן, על ידי כל בית משפט או גוף מינהלי בעל סמכות שיפוט מוסמכת, בטלות זו או אי אכיפה זו לא ישפיעו על שאר ההוראות של הודעה משפטית.
 4. מימוש או אי מימוש זכות או הוראה כלשהי של אי.בי.אי ליאון הכלולות בהודעה משפטית זו לא יהוו ויתור עליה, אלא אם כן אי.בי.אי ליאון מאשרת ומסכימה לכך בכתב.

שיפוט

היחסים שנוצרו בין אי.בי.אי ליאון למשתמש יהיו כפופים להוראות הדין הקיים ביחס לדין החל וסמכות השיפוט. עם זאת, במקרים בהם הדין הקיים נותן אפשרות כי הצדדים יוכלו לבחור תחום שיפוט, אי.בי.אי ליאון והמשתמש מוותרים במפורש על כל סמכות שיפוט אחרת שתחול, ויגישו כל מחלוקת ו/או תביעה לסמכותם של בתי המשפט של העיר מדריד.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted advertisements. if you continue to use this site, you consent to our use of cookies.