מדיניות פרטיות

IBI LION Socimi SA (להלן אי.בי.אי ליאון) מעמידה לרשותך מידע נוסף הנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, כפי שנקבע בתקנות בנושא: תקנה (EU) 2016/679 של המועצה והפרלמנט האירופי מיום 27 באפריל, 2016 (RGPD).

ישות אחראית:

IBI LION SOCIMI S.A, עם כתובת רחוב וולזקז 17 קומה 5 28001 מדריד, ספרד.

לאיזו מטרה אי.בי.אי ליאון מעבדת את הנתונים האישיים שלך?

באי.בי.אי ליאון אנו מתייחסים למידע בהתאם למטרות הבאות:

מידע זה מסייע לנו להגיב לכל שאילתה שתשלח באמצעות הטפסים המסופקים באתר למטרה זו

מידע זה מסייע לנו לנהל את מועמדותך למשרה פנויה, לעדכן אותך בתהליך בחירת כוח אדם ולהודיע לך על הצעות עבודה עתידיות שיתרחשו בארגון שלנו.

מידע זה מסייע לנו לשמור על מאגר אנשי הקשר, לנהל תלונות, תביעות, הצעות והמלצות.

מידע זה מסייע לנו ליידע אותך ולשלוח לך הודעות, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר, הנוגעים לחברתנו, לרבות מידע על אירועי חברה שונים.

כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלך?

הנתונים שנמסרו יישמרו כל עוד הקשר המסחרי יישמר או במשך השנים הדרושות לעמידה בהתחייבויות משפטיות.

כמו כן, אי.בי.אי ליאון מבצעת מעת לעת ניתוח של תקופות שמירת הנתונים, ומבטלת את הנתונים בעצמה מכיוון שהיא סבורה שהמידע מיושן או לא רלוונטי.

מהי הלגיטימיות לעיבוד הנתונים שלך?

הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים שלך מבוסס על ההסכמה שניתנה בעת מילוי כל אחד מהטפסים הזמינים באתר.

יתרה מכך, אם תשלח לנו קורות חיים, אנו נעבד את הנתונים שלך כחלק מתהליך הגיוס הרלוונטי. במקרה זה, הבסיס המשפטי יהיה הצורך להחיל אמצעים טרום חוזה לבקשת הצד המעוניין או כריתת חוזה.

לאילו נמענים יועבר הנתונים שלך?

לא צפויות העברות של נתונים לצדדים שלישיים, למעט אלו שנקבעו בתקנות כמחייבות.

הדבר לא ימנע מחברות מסוימות של נותני שירותים, במקרה זה כאלו שכבר מופקדות על העיבוד, לגשת לנתונים למטרת מתן השירות המוסכם בלבד, בהתאם להוראות החברה וללא אפשרות להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. כל ספקי השירות חותמים על התחייבויות סודיות בשימוש במידע שהם ניגשים אליהם דרך השירותים שלהם בהתאם לתקנות העדכניות.

מהן הזכויות שלך כאשר אתה מספק לנו את הנתונים שלך?

לכל אדם הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלו, תיקונם או מחיקתם, או הגבלת הטיפול בו, או להתנגד לטיפול, וכן הזכות לניידות נתונים והזכות לחזור בהסכמה לכל אחת ממטרותיה. לשם כך, תוכל לשלוח מכתב לכתובת Calle Velazquez 17, 5th floor, 28001, Madrid או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@ibi-lion.com המציין את הפעולה שברצונך לבצע.

זהות המבקש חייבת להיות מאושרת בליווי צילום של תעודה מזהה או תיעוד אחר.

כמו כן, אנו מודיעים לך שיש לך את הזכות להגיש תביעה לרשות הבקרה המוסמכת (הסוכנות הספרדית להגנת מידע), אם אתה סבור שהתרחשה כל סוג של הפרה ביחס לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

במקרה שתבקש הגבלת עיבוד הנתונים שלך, אנו נשמור אותם רק לצורך מימוש או הגנה של טענות והנתונים לא יעובדו עוד, למעט מסיבות לגיטימיות משכנעות, או מימוש או הגנה של טענות אפשריות.

אנו מעריכים את שיתוף הפעולה שלכם

באי.בי.אי ליאון אנו מנסים לשלוט, במסגרת האפשרויות שלנו, בשימוש הנכון בנתונים האישיים להם אנו אחראים על ידי צדדים שלישיים להם נאלצנו לספק אותם. מסיבה זו, אנו מבקשים כי אם נודע לך או הנך חושד שאחד מהספקים שלנו, המצוינים לעיל, עושה שימוש לא נאות במידע האישי שלך, להודיע ​​לנו ללא דיחוי כדי שנוכל לנקוט בפעולות הרלוונטיות שיש לבצע.

כמו כן, כדי להבטיח שהנתונים שבידינו נכונים ומעודכנים, אנו מבקשים ממך, אם יש שינוי כלשהו בנתונים שלך, או אם, מסיבה כלשהי, אתה מזהה שיש לנו נתונים שגויים שלך, להודיע ​​לנו בהקדם האפשרי כדי שנוכל להמשיך עם התיקון המתאים.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content, and serve targeted advertisements. if you continue to use this site, you consent to our use of cookies.